I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ing. Martin Zálešák, CSc.

Adresa: UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Nad stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Kontaktní osoba: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Email: zalesak@utb.cz

Telefon: +420 736 672 122

Web: https://www.utb.cz

Certifikační školicí středisko KNX je součástí Fakulty aplikované informatiky a je umístěno  v prostorách vědeckotechnického parku Cebia-Tech. Středisko obsahuje 8 samostatných výukových míst vybavených sestavou prvků KNX včetně výpočetní techniky s nejnovější verzí projekčního softwaru ETS. Kurzy probíhají ve spolupráci se společností Schneider Electric CZ, s.r.o., která v průběhu kurzu informuje účastníky o posledním technickém vývoji systému KNX.

Ve školicím středisku na FAI UTB ve Zlíně je možné absolvovat týdenní „Základní certifikační kurz KNX“ s budoucí možností kratšího školicího cyklu. Školení je zakončeno, po teoretických a praktických zkouškách, osvědčením o úspěšném absolvování kurzu.

Zobrazit všechna školicí střediska

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign