I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

VŠB TU Ostrava

doc. Ing. Jan

Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 0strava

Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Vaňuš, PhD.

Email: jan.vanus@vsb.cz

Telefon:

Web: www.knx-training@vsb.cz

Mezinárodní certifikát KNX partner v Ostravě !!!

Certifikované školicí centrum KNX na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství na FEI, VŠB TU Ostrava.

V roce 2015 získalo školicí centrum KNX na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava certifikaci podle mezinárodních norem asociace KNX. Školicí centrum KNX je uvedeno zde v seznamu certifikovaných školicích center.

Učebna EB 312 školicího centra KNX na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava.

Školicí centrum organizuje týdenní a 12 ti hodinové (dvoudenní) základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování inteligentní elektroinstalace KNX je realizováno pomocí SW nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro projektanty, elektromontéry, učitele, architekty, stavaře, studenty a další zájemce, kteří potřebují navrhovat, projektovat, programovat, instalovat a oživovat inteligentní elektroinstalaci KNX. Další informace o termínech a organizaci kurzů lze nalézt zde na webových stránkách školicího centra 

 

Způsob přihlášení

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem na adresu: jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

  • formulář závazné přihlášky na kurz,
  • údaje pro zaplacení registračního poplatku a
  • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

Termíny kurzů

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Termíny Základního kurzu pro získání certifikátu KNX Partner ve školicím centru VŠB TU Ostrava lze nalézt zde

 

přihlášky je možné stáhnout na: http://knx-training.vsb.cz/terminy/

 

Adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba
708 33 Česká republika

Kontaktní osoba

Doc. Ing. Jan Vaňuš Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, FEI, kat 450

17. listopadu 2172/15

708 00  Ostrava-Poruba

 

Tel.: +420 59 732 5856

Email: jan.vanus@vsb.cz


Internet

Facebook

Několik slov o školicím centru KNX při VŠB TU Ostrava:

 

Zobrazit všechna školicí střediska

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign