I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Výměna vadného přístroje KNX za nový

Jaký je správný postup při výměně přístroje? Jeden z přístrojů vykazoval chyby, tak nám jej elektrikář vyměnil (kus za kus). Ale tento nový přístroj není nakonfigurován a nemá přidělenou individuální adresu. Resp. naleznu ho jen, když zapnu programovací tlačítko a přes ETS nechám vyhledat zapnuté přístroje.

Odpověď: 23. 02. 2022

Montér při výměně přístroje učinil sice správný, avšak nepostačující krok. Každý nový KNX přístroj má v paměti uloženou individuální adresu 15.15.255, kterou je nezbytné přehrát s využitím softwaru ETS. Přitom ale nestačí jen nahrát adresu, která byla přidělena odstraněnému (chybnému) přístroji. Je dále nutné nahrát aplikační program (nastavení parametrů, přiřazení skupinových adres) z elektronického projektu, který byl pro vaši instalaci vytvořen v ETS. Předpokládáme, že máte k dispozici tento projekt (na vhodném datovém nosiči). K nahrání individuální adresy a aplikačního programu vyměněného přístroje je nezbytné připojení vaší instalace k PC s ETS, kde je také projekt - tuto činnost vám může zajistit osoba, která vaši instalaci dodávala nebo osoba (Partner KNX) která má software ETS a které dodáte zmíněný projekt k importu do jeho ETS.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign