I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

CO SE STANE V KNX INSTALACI, DOJDE-LI KE ZKRATU NA SBĚRNICI?

Odpověď: 20. 10. 2020

Jen ty nejmenší KNX instalace mají všechny přístroje umístěné pouze na jedné linii. Přístroje na každé linii vyžadují ke své činnosti napájení z napájecího zdroje, který je určen zpravidla pouze pro jednu linii (případně pro liniový segment). KNX napájecí zdroje jsou vybaveny elektronickou ochranou, která při přetížení nebo zkratu odpojí zdroj, takže nemůže dojít k jeho poškození. Na zdroji umístěná LED potom signalizuje, že došlo k této události. To ovšem znamená, že přestanou fungovat všechny funkce související s činností přístrojůna dané linii.

Na druhou stranu je potřebné se zamyslet, kdy může dojít ke zkratu na sběrnici. Jelikož sběrnicové kabely YCYM nebo JYSTY vedené zpravidla v souběhu se silovými vedeními jsou na svých trasách dostatečně mechanicky chráněné před mechanickým poškozením, lze předpokládat, že ke zkratu nejpravděpodobněji dojde během manipulace s přístroji KNX, kdy sběrnice byla odpojena dokonce i od bezšroubové přívodní svorkovnice KNX přístroje. Pokud se jedná o mžikový (krátkodobý) zkrat, napájecí zdroj se po několika sekundách resetuje - pokud zkrat netrvá, naběhne celá linie ke svému obvyklému provozu, jaký byl během programování nastaven pro případ obnovení napájení - často to znamená, že osvětlení bude ve vypnutém stavu atd.

Jiná situace je tehdy, když je zkrat trvalý. V takovémto případě je nutný zásah elektroinstalatéra, který prověří příčinu zkratu a zajistí co nejrychlejší nápravu.

Na následujícím vyobrazení je KNX napájecí zdroj 320 mA kombinovaný s diagnostickým modulem při trvalém zkratu na sběrnici - signalizuje zkrat bílou LED vlevo nahoře a současně přetížení svitem svislou řadou LED určenou pro signalizaci velikosti proudového odběru během běžného provozu.

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign