I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Ing. Miloš Hernych

Ing. Miloš Hernych

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Hernych

Email: milos.hernych@tul.cz

Telefon: 734 518 414

Web: https://www.fm.tul.cz

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

Základním kamenem její vnitřní struktury jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti fakulta zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a její obory studuje kolem 500 studentů.

Fakulta nabízí především mezioborové studium, které leží na pomezí klasických oborů, a svojí strukturou reaguje na rozvoj moderních technických, informatických a přírodovědných technologií.

Pro výuku jsou připraveny moderně vybavené laboratoře a informatické prostředky, do jejichž rozvoje fakulta trvale investuje.

 

Zobrazit všechny členy

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign