Elektrotechnická výstava Hradec Králové

KNX národní skupina ČR se zúčastnila Elektrotechnické výstavy SONEPAR v Hradci Králové

InfoHK2017