Další videa AMPER2017

Přístroje SIEMENS, s.r.o. pro KNX instalace

Firma SIEMENS nabízí obrovskou škálu KNX přístrojů jak z oblasti snímačů, tak i z dalších oblastí – akčních členů, rozhraní a mnohých systémových prvků. Mezi nejzajímavější přístroje lze zařadit tzv. prostorové přístroje – tedy kombinace různých snímačů v jednom přístroji      (tlačítkové ovladače, termostaty, snímače kvality ovzduší apod. Tyto přístroje umožňují komplexní řízení vnitřního prostředí v místnostech.

Široká škála akčních členů v konstrukčních variantách pro montáž do rozvaděčů, do elektroinstalačních krabic nebo pro umístění do stropních podhledů, případně do mezipodlahových prostorů, zabezpečuje obrovskou variabilitu při řešení projektů systémových instalací. Proto každá instalace může být „ušita“ na míru pro každé specifické použití ať již v malých či velkých objektech, v kancelářských, školských a podobných budovách nebo v bytech či rodinných domech, a to jak v instalacích nových, tak i rozšiřovaných či rekonstruovaných.

Zajímavými jsou jednak KNX/DALI rozhraní pro řízení osvětlení a také řada typů žaluziových akčních členů, hlavně těch, které dovolují plynulé řízení.

Kromě toho, různá rozhraní umožňují snadnou spolupráci s jinými typy sběrnic i s jinými řídicími systémy.

Využití KNX přístrojů od ABB

Firma ABB působí v oblasti dodávek KNX přístrojů na náš trh již celou řadu let. K nejúspěšnějším ovládacím prvkům patří kombinované tlačítkové snímače řady „triton“, nyní již s integrovanými sběrnicovými spojkami. Jejich nový aplikační program rozšiřuje i možnosti spouštění nejen jednobitových, ale také jednobytových scén i jejich kombinací.
Zajímavým designem využívajícím ušlechtilé materiály jako sklo či nerezová ocel se pyšní řada ovládacích prvků „prion“.
Žaluziové akční členy kromě případného manuálního ovládání nabízí také možnosti automatického nastavení dojezdů, bez nutnosti parametrického vymezení času pro celý chod žaluzie. Je to zásluhou měření protékajícího proudu. Změnu proudu při dojezdu do koncové polohy přístroj správně vyhodnotí a vypíná.
Spínací akční členy jsou běžně k dispozici s manuálním ovládáním a také s měřením proudu v každém ze svých spínacích kanálů.
Pro řízení osvětlení, kromě univerzálních stmívacích akčních členů, může projektant zvolit i prvky z celé řady KNX/DALI rozhraní.
Novinkou je rozvaděčový přístroj Busch-Control Touch, umožňující i vzdálenou vizualizaci na chytrých telefonech či tabletech, bez nutnosti využití dotykových panelů. Dalším novým přístrojem je aplikační modul – logický kontrolér dovolující grafické nastavení až 3000 logických operací. Jedná se o typ přístroje, bez něhož si v dnešní době nelze představit KNX systémové instalace, v nichž je nezbytné zajistit vysoké počty logických vazeb při řízení různých typů funkcí.

Přístroje WAGO pro instalace KNX

Firma WAGO je známá svou širokou nabídkou bezšroubových svorek pro elektrické instalace jak do instalačních krabic, tak i do rozvaděčů. Snad všechny KNX přístroje od různých výrobců využívají připojovací svorkovnice WAGO sloužící k připojení ke sběrnici.

Avšak zaměřuje se i na různé řídicí systémy. Proto také nabízí možnost připojení různých ovládacích prvků umístěných na KNX sběrnici k ucelenému modulárnímu systému vstupních i výstupních karet spojených s programovatelnými průmyslovými automaty (PLC). Obdobně je systém rozšiřován i o spolupráci s různými jinými typy sběrnic. Pouhým vložením a naprogramováním daného rozhraní je zajištěna plnohodnotná spolupráce se sběrnicí DALI, M-bus, Enocean apod.