Videa

VIDEA NATOČENÁ V PRŮBĚHU VELETRHU AMPER2017

O značce a asociaci KNX v ČR

KNX znamená mezinárodně normalizovaný systém programovatelných elektrických instalací. O jeho rozvoj se stará mezinárodní asociace KNX se sídlem v Bruselu.  V systému KNX lze bezproblémově využívat přístroje s logem KNX – tedy prvky od více než 400 výrobců z celého světa.

Pro podporu širšího využití KNX systému KNX v České republice byl v roce 2015, v souladu s našimi zákony, založen spolek KNX národní skupina České republiky. Hlavním cílem je rozšíření obecného povědomí o tomto systému a odstranění zcela zbytečného strachu některých elektroinstalatérů či projektantů z tohoto ve skutečnosti snadno projektovatelného a využitelného systému pro řízení všech funkcí v budovách.

Členem spolku se může stát každá firma výhradně zastupující na našem území kteréhokoli KNX výrobce, kterýkoli systémový integrátor, projektant či elektroinstalatér anebo vysoká ale i střední odborná škola zabývající se výukou elektrotechniky. Potřebné základní informace a také status spolku jsou volně k dispozici na www.knxcz.cz.

Zabezpečení sběrnice KNX

Při vzdálených přístupech anebo v částech KNX instalací ve venkovním prostředí je technicky možné zasáhnout nežádoucím způsobem do řízení funkcí. Klasicky dobrým řešením je topologické oddělení určitým způsobem dostupných částí instalace od ostatních částí, s využitím filtračních tabulek liniových spojek. Také použití VPN komunikace a web serverů je dobrou prevencí před nežádoucími přístupy. Ovšem pokud KNX instalace neumožňuje žádné vzdálené přístupy, potom je plně chráněná před vnějšími nežádoucími zásahy.

Pro vzdálené přístupy je vhodné využít nových prvků, podílejících se na komunikaci přes internet. To znamená použití prvků pro KNX Secure, což lze rozdělit do dvou částí. IP Secure zajišťuje kódované předávání informací zvenčí – nedovolí neautorizovaným osobám přístup do KNX instalace.

Data Secure je přenos šifrovaných dat např. mezi systémem zabezpečení a KNX instalací. Přitom v KNX instalacích budou vedle sebe jak přístroje se šifrovanou komunikací, tak i běžné KNX přístroje určené pro řízení nezabezpečovaných funkcí, komunikující bez jakéhokoli šifrování

Podpora rozvoje KNX systémových instalací

Nezisková organizace KNX národní skupina České republiky, z. s. sdružuje výrobce prvků pro KNX systémové instalace a systémové integrátory, kteří se chtějí podílet na výrazné podpoře rozvoje tohoto jediného celosvětově normalizovaného systému pro řízení funkcí v budovách.
Na této důležité činnosti spolku se významně podílí vzdělávací členové – především technické vysoké školy a školicí centra – pracující se zájemci o detailní seznámení se s tímto systémem. Tím také nabízí výrazné rozšíření znalostí o téměř nekonečných možnostech tohoto systému a učí, jak snadno lze s tímto systémem pracovat.
Na této vzdělávací činnosti se podílí významnou prací – pořádáním základních kursů KNX. Zájemci se mohou vzdělávat také v nástavbových kursech KNX, kde si rozšíří svoje teoretické i praktické znalosti, které mohou uplatnit v náročnějších projektech.
KNX národní skupina ČR ovšem podporuje i další formy vzdělávání, jako je pomoc během absolvování bezplatných informativních přípravných webových kursů eCampus, pořádáním krátkých kursů zaměřených na práci se softwarem ETS a také přednáškami na odborných konferencích. Znamená to také poskytování technické pomoci firmám začínajícím s projektováním a dodávkami KNX instalací, případně s řešením problémů, které mohly nastat během zprovozňování některé z KNX systémových instalací.
Formu pomoci Partnerům KNX z České republiky při využívání KNX systémových instalací nebo požadavků na školení je možné dohodnout si podle aktuálních potřeb se členy spolku.

Co nového pro KNX nabízí firma HDL?

V oblasti rozvaděčových přístrojů to jsou především univerzální stmívací akční členy, pro řízení světelných zdrojů na napětí 230 V AC. Ovšem specialitou jsou stmívací akční členy pro LED světelné zdroje do cca 40 V DC, tedy pro svítidla provozovaná na stejnosměrném malém napětí.
Kromě toho je v nabídce nová řada spínacích akčních členů. Tyto přístroje byly vybaveny i měřením protékajícího proudu, což umožňuje lépe sledovat a následně i regulovat zatížení v dané KNX instalaci.
Tlačítkové snímače v několika designových řadách lze využívat pro řízení spínání, stmívání, žaluzií a celé škály dalších typů funkcí.
Významnou novinkou jsou kombinované snímače různých fyzikálních veličin, zpravidla pro stropní montáž. Takto jeden přístroj může na sběrnici předávat nejen informace o pohybu či přítomnosti osob, ale také aktuální měřená data o teplotě okolí, o obsahu CO2 v ovzduší, o relativní vlhkosti vzduchu apod. Snižuje se tak počet potřebných přístrojů na sběrnici, přičemž lze snadno zajistit nejen řízení osvětlení, ale i vnitřního klimatu v místnosti. Toto je obzvláště důležité nejen v nízkoenergetických stavbách, ale také ve školských a podobných objektech, v nichž je nezbytné stále udržovat optimální podmínky při vysoké energetické efektivitě.

Zajímavosti v KNX systémových instalacích

Základní odlišnosti v KNX instalacích lze nacházet při porovnání instalací v především velkých komerčních a podobných budovách s instalacemi v bytech či rodinných domech.
Zatímco v rodinných domech je spíše výjimečné řízení osvětlení na stálou osvětlenost, v komerčních objektech je tento způsob činnosti osvětlení jednou z podmínek podílejících se na maximální energetické efektivitě budov. Stejně tak v obytných budovách není až natolik důležitý automatický provoz žaluzií se samočinným natáčením lamel pro zabránění oslnění v místnostech pracujících osob a současně spolupracující jak s osvětlením, tak i s vytápěním či klimatizací, což je opět běžné v budovách komerčních.
Určité rozdíly mohou být ve způsobu zajištění provozu žaluzií. V komerčních objektech se nejčastěji používají vícenásobné KNX žaluziové akční členy, jejichž činnost je synchronizována speciálními logickými členy s časově náročným programováním tak, aby třeba i na vysokém počtu několika set oken na stejné fasádě byly v daném okamžiku lamely shodně natočeny, ve vazbě na data z povětrnostní centrály zpracovaná logickým členem a udávající úhel dopadu slunečního záření. V rodinných domech s nižšími počty oken na jednotlivých fasádách podobného účinku lze dosáhnout spoluprací dvou sběrnic: KNX a SMI1), přičemž programování je vždy pro jedno KNX/SMI rozhraní výrazně jednodušší.
V rodinných domech se pro osvětlení dříve využívalo výhradně komplexní řízení na sběrnici KNX, nyní se stále častěji i v této oblasti využívá spolupráce sběrnic KNX a DALI, což je zcela běžné pro komerční oblast.
Naopak v rodinných domech přibývá celá řada funkčních oblastí zapojených do KNX instalace, které se v komerčních budovách vyskytují méně často. Je to např. společné ovládání audio a video zařízení, spolupráce s EZS, zalévání zahrady, kontrola využívání obnovitelných zdrojů energie použitých v objektu apod.
Společným rysem může být využívání různých vizualizačních systémů, přičemž v rodinných domech k tomu stále častěji přibývá i požadavek na vzdálené přístupy.
Můžeme tedy obecně říci, že v komerčních objektech je obvykle nižší počet typů funkcí, avšak s vysokými počty opakujících se činností stejného typu (např. spínání a stmívání i několika tisícovek svítidel, řízení několika set žaluzií apod.). Kdežto v rodinných domech bývá náročnější nastavení vyšších počtů různých typů funkcí, přičemž v jednom z typů se opakuje jen několik málo až několik desítek činností.

1) SMI = Standard Motor Interface = sběrnice pro řízení vyšších počtů SMI sběrnicových žaluziových pohonů

Poznámka:
Pro rodinné domy a menší komerční objekty může být výhodné i použití dalších typů žaluziových pohonů, jako jsou KNX pohony, nebo RF pohony.