Členové

B.E.G Brück Electronic CZ s.r.o., www.luxomat.com/cz
Ing. Michal Kučera

Finel s.r.o., http://finelsro.cz
Mgr. Oldřich Šlambora, Ing. Petr Vurbs

FLOWBOX s.r.o., http://www.flowbox.com                                                      Tomáš Rendla

HDL Automation s.r.o.http://www.hdl-automation.cz
Ing. Jiří Ullsperger

IQ Budovy s.r.o., www.iqbudovy.cz
Radim Křůpala

Kunc, www.knxcz.cz
Ing. Josef Kunc

Pivoňka systémové instalace, www.knx.sipivonka.cz
Vít Pivoňka

Siemens, s.r.o., www.siemens.cz
Ing. Tomáš Navrátil

TECO a.s., www.tecomat.cz                                                                                     Ing. Jaromír Klaban

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, www.vsb.cz
Ing. Jan Vaňuš, Ph.D

Vysoké učení technické v Brně,  www.vutbr.cz
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Branislav Bátora, Ph.D.

WAGO-Elektro, spol. s r.o, www.wago.cz
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.