Členové

B.E.G Brück Electronic CZ s.r.o., www.luxomat.com/cz
Ing. Miroslav Kopecký

Finel s.r.o., http://finelsro.cz
Mgr. Oldřich Šlambora

HDL Automation s.r.o.http://www.hdl-automation.cz
Ing. Jiří Ullsperger

IQ Budovy s.r.o., www.iqbudovy.cz
Radim Křůpala

Kunc, www.knxcz.cz
Ing. Josef Kunc

Pivoňka systémové instalace, www.knx.sipivonka.cz
Vít Pivoňka

Siemens, s.r.o., www.siemens.cz
Ing. Tomáš Navrátil

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, www.vsb.cz
Ing. Jan Vaňuš, Ph.D

Vysoké učení technické v Brně,  www.vutbr.cz
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

WAGO-Elektro, spol. s r.o, www.wago.cz
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.