2017 – ETS Inside-školení-info

Informace o školeních ETS Inside

V areálu VŠB TU Ostrava proběhl 5. 4. 2017 první běh školení na nový software ETS Inside.

Druhý běh školení ETS Inside proběhl ve VUT FEKT Brno 19. 4. 2017.

InfoInside0417