AKCE

Informace o různých akcích pořádaných spolkem KNX národní skupina České republiky z. s. a o účasti spolku na dalších akcích