2017 duben – Školení ETS Inside

Informace o školeních ETS Inside

V areálu VŠB TU Ostrava proběhl 5. 4. 2017 první běh školení na nový software ETS Inside. Jelikož v laboratořích, v nichž pracuje tým pod vedením Ing, Vaňuše Ph.D., jsou k dispozici KNX přístroje Schneider, bylo potřebné předem prověřit možnost předvedení práce s některými z nich. Proto jsem již 4. 4. odzkoušel některé z přístrojů při práci v instalaci programované softwarem ETS Inside.

Prezentace práce s tímto softwarem potom mohla proběhnout zcela v klidu, bez problémů. Pro usnadnění práce proběhla celá prezentace s vytvářením projektu i programování přístrojů s využitím notebooku, mini PC sloužilo jen k demonstraci možností při realizaci instalace.

Školení se zúčastnilo cca 20 studentů VŠB TU.

Druhý běh školení ETS Inside proběhl ve VUT FEKT Brno 19. 4. 2017. Praktické ukázky se uskutečňovaly na přístrojích Siemens umístěných v demo kufru. Zúčastnilo se cca 35 osob.

V Brně dne 10. 5. 2017                            Josef Kunc