Konference KNX Secure 2018

KNX národní skupina České republiky z.s.

Technická 3058/10

616 00 Brno

IČ 04231015

Č. účtu: 2200826877/2010

Všechny projektanty, elektromontéry i koncové uživatele zveme na konferenci:

Bezpečná komunikace v KNX systémové instalaci  

KNX Secure

Celostátní konference o bezpečné komunikaci v KNX systémových elektrických instalacích KNX se uskuteční dne

  1. 9. 2018 od 09:30 h

v přednáškovém sále č. 2 pražského výstaviště PVA v Praze-Letňanech.

Motto:

Každá KNX systémová instalace může být dostatečně zabezpečena proti neoprávněným zásahům do ovládání funkcí. Další zvýšení bezpečnosti zajistí využití komunikace prostřednictvím kódovaných zpráv – KNX Data Secure a KNX IP Secure.

Program:

9:30 Registrace účastníků

9:45 Zahájení

9:50 Současný stav zabezpečení KNX instalací

10:10 KNX Secure – kontrolní seznam

10:40 KNX Secure – stručný přehled

11:10 Technická specifikace KNX Secure

11:30 Přestávka

11:45 Příklady použití KNX Secure

12:10 Konkrétní přístroje podporující kódovaný přenos informací

12:30 KNX a internet věcí

12:50 Diskuse, losování hodnotné ceny, závěr

 

Přihlášky odesílejte laskavě na info@knxcz.cz.

 

Vložné 500,00 Kč přihlášení účastníci odešlou na účet: 2200826877/2010

Každý registrovaný účastník obdrží bezplatnou vstupenku na  veletrh FOR ARCH 2018

Přihláška k účasti na konferenci:

PrihlaskaSecure2018