První worshop konaný na VUT FEKT v Brně 14.4.2016

Dne 14.4.2016 proběhl první worshop KNX spolku na půdě VUT FEKT v Brně.

V laboratoři VUT FEKT je k dispozici celkem 6 KNX pracovišť, které jsme doplnili ještě o dvě mobilní stanoviště.

Dopoledne proběhla teoretická část v učebně naproti laboratoře. Poté následovala část praktická, kdy se účastníci stručně seznámili se softwarem ETS 5 a s postupem vytváření projektů i s postupem nahráváni a oživování KNX instalací.

B

D

E

A

J

I

H

G