Základy KNX a práce s ETS 5 ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2016

KNX národní skupina České republiky, z.s.

Pořádá workshop

Základy KNX a práce s ETS 5 ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2016

Bezplatný workshop sestává ze dvou částí:

  1. část – 21. 11. 2016, od 09:00 do 15:00 h je určena pro každého, kdo má zájem o získání alespoň základních informací o jediném mezinárodně normalizovaném systému elektrických instalací – o systému KNX:

Tato část bude zaměřena na výklad principu KNX systémových elektrických instalací, obsahující údaje o komunikačních médiích, o způsobu komunikace, o potřebném přístrojovém vybavení a topologickém uspořádání, o nezbytném softwarovém vybavení, s mnohými praktickými příklady.

  1. část – 22. 11. 2016, od 09:00 do 15:00 h je určena těm zájemcům, kteří již absolvovali alespoň stručný webový kurs eCampus (prostřednictvím osobního účtu na MyKNX) a také těm, kteří již absolvovali KNX základní kurs, ale rádi by si zopakovali postupy při tvorbě KNX řešení funkcí v elektrických instalacích. Podmínkou účasti je předložení platného osvědčení o absolvování zkoušek podle vyhlášky 50.

Obsahem druhého dne workshopu bude zaměření na práci s ETS5 při realizaci příkladů demonstrujících spolupráci KNX přístrojů různých výrobců ve společné instalaci.

Workshop se koná v prostorách Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 3058/12, v místnosti SA5.23

Pro účast je nezbytná registrace na emailové adrese: sekretar@knxcz.cz do 14.11.2016