Poděkování za účast na konferenci

Děkujeme všem, kteří se 20.10.2015 zúčastnili konference, kterou jsme pořádali v Brně na půdě VUT k příležitosti výročí 25 let existence sběrnice KNX.
Před zahájením konference

V průběhu konference proběhla řada přednášek, které online přenášel webový portál http://elektrika.cz/ . Dvě z těchto přednášek jsou v tuto chvíli dostupné přímo na stránkách tohoto odborného serveru.

V přednášce o topologii sběrnice KNX nám pan Ing. Josef Kunc, mimo jiné připomněl, že komunikace po sběrnici KNX může probíhat nejen po nejpoužívanějším médiu, kterým je kroucená dvou-linka, ale také po ethernetu a bezdrátově prostřednictvím vysokofrekvenčního přenosu.
Ing. Josef Kunc
Odkaz na videozáznam přednášky:
http://elektrika.cz/data/clanky/knx-co-noveho-v-knx-topologii

Pan Ing. Miroslav Kopecký nám představil možnosti řízení osvětlení prostřednictvím sběrnice KNX a věnoval se konkrétním způsobům instalace a doporučením.
Ing. Miroslav Kopecký
Odkaz na videozáznam přednášky:
http://elektrika.cz/data/clanky/knx-rizeni-osvetleni-detektory-pohybu-a-pritomnosti

Další videozáznamy budou následovat.

Fotogalerie:
Přednáškový sál

Ing. Jakub Horna

Ing. Martin Auersvald

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.

Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.